Praktijk voor ondersteuning bij hechtingsproblematiek
Dr. G. de Lange

Home | Adres | Literatuur | Artikel | E-mail

Home


Bij deze praktijk kunt u terecht voor:
- Ouderbegeleiding bij hechtingsproblematiek
- Lezingen over hechtingsstoornissen en behandeling bij hechtingsstoornissen
- Supervisie voor hulpverleners die zich de begeleidingsvorm willen eigen maken


Ouderbegeleiding
Hebt u een kind bij wie een hechtingsstoornis is geconstateerd? Of hebt u het vermoeden dat er bij uw kind sprake is van hechtingsproblematiek? In gesprekken met u als ouder/ pleeg- of adoptieouder wordt gekeken hoe de problematiek zich heeft ontwikkeld en welke mogelijkheden er zijn om de gemiste of verbroken hechtingsrelatie tot stand te brengen.
U bent welkom voor overleg en begeleiding als er sprake is van: een huilbaby, een baby die de moeder afwijst, een peuter/kleuter/basisschoolkind waar medisch gezien geen afwijking is te constateren, maar waar u problemen ervaart in het contact en het gedrag, zoals chaotisch gedrag, aanklampend gedrag of niet luisteren, geen vat krijgen op het kind.
Ook ouders met oudere kinderen met opvoedingsproblemen zijn welkom voor overleg.

Lezingen
Ger de Lange geeft (interactieve) lezingen over hechtingsproblematiek voor verschillende doelgroepen, zoals hulpverleners, ouders en studenten. In overleg wordt gekeken naar de inhoud van de lezing en de gebruikte werkvorm. U kunt via de mail of telefonisch opvragen welke kosten dit met zich meebrengt.

Supervisie
Hulpverleners die zich de begeleidingsvorm voor jonge kinderen, zoals beschreven in het boek Relatiegestoorde kinderen willen eigen maken, kunnen supervisie aanvragen. De kosten voor de supervisie zijn afhankelijk van de supervisievorm en wordt in overleg vastgesteld.

Dr. G. de Lange
Ger de Lange was stafmedewerker bij de Rekkense inrichtingen, directeur van het Pedologisch Instituut in Rotterdam en docent orthopedagogiek. In zijn eigen praktijk deed hij ervaring op met de begeleiding van kinderen met een hechtingsstoornis. Het theoretisch kader hiervoor werd gevormd tijdens zijn studie sociale wetenschappen aan de universiteit van Amsterdam.
De kinderpsychiater Hart de Ruyter introduceerde reeds in 1949 het begrip fundamentele relatiestoornis met betrekking tot kinderen die tegenwoordig wel hechtingsgestoord genoemd worden. Sinds de jaren 60 heeft De Lange zich met de problematiek van deze biologisch eigen, pleeg- en adoptiekinderen bezig gehouden. Door de jaren heen hebben nauwe contacten met ouders en kinderen hem zicht gegeven op hetgeen onmogelijk en mogelijk is. De oplossing ligt, op basis van zijn ervaring, in een wijze van opvoeden die door ouders en groepsopvoeders ervaren wordt als ‘heel natuurlijk’. Hij maakt daarbij onderscheid tussen kinderen tot een jaar of negen en ouderen.